MOJ PRORAČUN

Omogućava građanima da sudjeluju svojim prijedlozima u sastavljanju gradskog proračuna

Drage građanke i građani,

predstavljamo Vam jedinstvenu aplikaciju preko koje na zanimljiv i interaktivan način možete sudjelovati u kreiranju gradskog Proračuna.

PRORAČUN

Proračun je temeljni financijski dokument u kojemu su iskazani svi predviđeni godišnji prihodi i rashodi. No, on je mnogo više od skupa brojki. Njime se zapravo iskazuju politički ciljevi i prioriteti vlasti i osiguravaju financijska sredstva za ostvarenje potreba zajednice i građana.

U ovoj aplikaciji imate mogućnost iskazivanja vlastitog mišljenja te predlaganja načina kako usmjeriti sredstva proračuna za predstojeću godinu, čime dodatno želimo povećati stupanj transparentnosti i uključenosti građana i građanki.

Jednostavnost aplikacije pruža mogućnost lakog korištenja i razumijevanja određenih stavki Proračuna, a za lakše sudjelovanje u participativnom budžetiranju i radi boljeg upoznavanja svih proračunskih stavki, predlažemo prethodni uvid u aktualni Proračun koji se nalazi na poveznici: https://www.pregrada.hr/financije-i-gospodarstvo-8

Plan proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu nalazi se na javnom savjetovanju do 30.11.2021. godine na poveznici: https://www.pregrada.hr/financije-i-gospodarstvo-8. Svoje prijedloge možete dati putem aplikacije Moj proračun ili obrasca javnog savjetovanja.

KAKO FUNKCIONIRA APLIKACIJA?

Aplikacija funkcionira tako da korisnik/ca ima mogućnost smanjenja ili povećanja iznosa kod određenih proračunskih stavki. Postoji i mogućnost potpunog ukidanja stavki gdje nije moguće smanjenje ili povećanje, jer ako se aktivnost želi ostvariti, mora ići u punom iznosu.

Ukupan iznos proračuna ne može se mijenjati, tako da je prije slanja Vašeg prijedloga potrebno obratiti pažnju na uravnoteženost, odnosno, ukoliko se neka stavka u Proračunu poveća, potrebno je drugu smanjiti kako bi konačni iznos Proračuna ostao na istoj razini.

Proračunska načela kojih se morate pridržavati prilikom izrade i donošenja proračuna su:

Aplikacija prvenstveno služi za informiranje građana o aktualnom proračunu, edukaciji o proračunu kao temeljnom dokumentu lokalne samouprave i o načinu njegova donošenja, ali i kao mjesto participiranja građana u donošenju proračuna.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem pridonesete kreiranju gradskog Proračuna te u konačnici, podizanju kvalitete života u Pregradi.